Draagdoekconsulenten van de VDC

vdc-rugdragen

Omdat de term ‘draagconsulent’ of ‘draagdoekconsulent’ niet beschermd is, mag in feite iedereen zich zo noemen. Wij, als Vereniging van Draagdoekconsulenten (VDC), willen dat er een plek is waar (aanstaande) ouders en professionals, consulenten kunnen vinden die goed geschoold zijn. Daarom is de VDC opgericht. Alleen consulenten die aan de opleidingseisen van de VDC voldoen mogen zich consulent van de VDC noemen en het bijbehorende logo voeren. 


Jaarlijkse bijscholing van de VDC 
Van een draagdoekconsulent die zich bij de vereniging heeft aangesloten verwachten wij dat deze zich blijft bijscholen middels zelfstudie en door het behalen van een minimum aantal scholingspunten per kalenderjaar. Op die manier kan de vereniging de kwaliteit van onze leden waarborgen.

Bewaren

Bewaren