Ere-lidmaatschap

Binnen de VDC kennen we ereleden. Ereleden zijn zij, die in verband met hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene ledenvergadering zijn benoemd tot erelid. 

Deze leden zijn erelid:

Kirsten Minnen

Miluška Flooren – van Eekelen