Draagdoekconsulenten – Flevoland

Abbygail van Dijk- Zarks (Uitgebreid lidmaatschap)
Woonplaats: Almere
Telefoonnummer: –
E-mail: Info@draagbabby.nl
Website: www.draagbabby.nl

Petra Ferket-Monsma (Uitgebreid lidmaatschap)
Woonplaats: Dronten
Telefoonnummer: 06-82312540
E-mail: info@kleinedraagling.nl
website: www.kleinedraagling.nl

Daniëlle Wesseling (Uitgebreid lidmaatschap)
Woonplaats: Dronten
Telefoonnummer: 0321-700207
E-mail: info@vpmorgenland.nl
Website: www.vpmorgenland.nl

Gwendolyn Bresser (Basis lidmaatschap)
Woonplaats: Ens
Telefoonnummer: –