Draagdoekconsulenten – Groningen

Margreet Enting (Uitgebreid lidmaatschap)
Woonplaats: Leek
Telefoonnummer: –
E-mail: margreet343@hotmail.com
Website: www.leutjelaifde.nl

Tessa Groeneveld (Basis lidmaatschap)
Woonplaats: Groningen
Telefoonnummer: 0653776186

Selma Langbroek (Basis lidmaatschap)
Woonplaats: Groningen
Telefoonnummer: 06-12712736

Roos Pals (Uitgebreid lidmaatschap)
Woonplaats: Groningen
Telefoonnummer: 0683336915
E-mail: dragen@roospals.nl
Website: www.roospals.nl

Wendy Haisma (Basis lidmaatschap)
Woonplaats: Haren
Telefoonnummer: 06-27226172

Ilse Oskam (Uitgebreid lidmaatschap)
Woonplaats: Hoogezand
Telefoonnummer: 0598-372565
E-mail: ilseoskam@yahoo.com
Website: www.mamamee.nl

Anna Marleen Bijkerk (Uitgebreid lidmaatschap)
Woonplaats: Marum
Telefoonnummer: 0631255988
E-mail: info@draagconsulent-westerkwartier.nl
Website: draagconsulent-westerkwartier.nl