Dragen en hersenontwikkeling

Baby’s worden geboren met slechts 25% van hun uiteindelijke hersencapaciteit, de resterende 75% wordt in de eerste twee levensjaren aangelegd, waarna de verdere ontwikkeling nog ruim 20 jaar doorgaat. Hoe de hersenen zich ontwikkelen na de geboorte is volledig afhankelijk van de omgeving en hoe een kind wordt verzorgd.

De gevolgen daarvan spelen op diverse niveaus binnen de hersenen. De prefrontale cortex is bijvoorbeeld het gebied in de hersenen dat te maken heeft met sociaal gedrag en de beheersing van impulsen. De ontwikkeling daarvan wordt beïnvloed door hoe een baby wordt verzorgd en welke prikkels hij krijgt. Kinderen die vaak positieve gezichtsuitdrukkingen te zien krijgen, op wiens behoeften snel en adequaat wordt gereageerd en die veel huid-op-huidcontact ervaren, ontwikkelen rijkere verbindingen in de prefrontale cortex. Maar het heeft ook gevolgen op hormonaal niveau, bijvoorbeeld in de hypothalamus die verantwoordelijk is voor de afgifte van hormonen bij stresssituaties. Hoe de hypothalamus ingesteld wordt, heeft te maken met de stressregulatie van een jong kind. Dat kan een jong kind nog niet zelf, daarvoor is het afhankelijk van zijn verzorgers die hem troosten en geruststellen, hoe lang en hoe veel stress het kind ervaart. Als kinderen gedurende langere periodes een hoog stressniveau ervaren en niet geholpen worden bij het verwerken daarvan, kan de hormoonbalans blijvend verstoord raken met effecten die ook op volwassen leeftijd blijven doorspelen.

Hoe beter aan de behoeften van een kind op die diverse niveaus tegemoet wordt gekomen, hoe meer verbindingen er binnen de hersenen aangelegd worden. Dat maakt de hersenontwikkeling die zich in de jaren daarna blijft voltrekken doeltreffender.

Bij de ontwikkeling van diverse gebieden in de hersenen komt het belang van snel en adequaat reageren op de behoeften van een baby, positieve interactie met een baby en lichaamscontact steeds opnieuw naar voren. Het dragen van een baby in een ergonomische drager kan een grote hulp zijn om aan die voorwaarden tegemoet te komen. Als je je kindje draagt, voorzie je in de grote behoefte aan lichaamscontact. Kindjes die gedragen worden ervaren minder stress en dragen helpt ook bij het troosten. Door een kind te dragen breng je het op een positieve manier in contact met diverse prikkels die de hersenontwikkeling en de aanleg van de verbindingen in de hersenen stimuleren.

Kortom: door je kind te dragen geef je het een levenslange bonus. De positieve gevolgen van gedragen worden in die cruciale periode waarin de hersenen zich ontwikkelen draagt een kind voor altijd bij zich.

 

Caroline Verlee
Juni 2013