Nieuwe consulenten

Zaterdag 10 april 2010 heeft de 4e groep consulenten haar basisopleiding afgerond. De VDC wenst deze dames veel succes als draagdoekconsulent!