Ontstaan van de VDC

vereniging-draagconsulenten-4Na een inspirerende workshop over het omgaan met de draagdoek, zat een aantal van ons bij elkaar. We hadden een gesprek over het professioneel werken met de draagdoek en het geven van duidelijkheid naar andere ouders die wilden leren knopen. Over bedrijfjes die draagdoeken verkopen, over ergonomische en niet-ergonomische dragers en over het bekend maken van dragen in het algemeen. We wilden het dragen in Nederland meer bekendheid geven en we wilden dat op een professionele manier doen.

Eind 2008 zijn we met een klein groepje begonnen met het voorbereiden van het oprichten van de Vereniging voor Draagdoekconsulenten ofwel VDC. De consulenten/leden hebben alle een cursus gevolgd bij een van de verschillende draagscholen.

Samen hebben we een brede basis gelegd voor de VDC. We zijn er trots op dat onze vereniging een mix bevat van consulenten met verschillende achtergronden en opleidingen.

Na een gedegen voorbereiding hebben we op 25 januari 2009 de VDC officieel opgericht.