Pakketten lidmaatschap VDC 2024

Deze pakketten gaan in per 1 januari 2024 en de contributie zal in stappen verhoogd worden tot 2026. (“minimum” en “standaard” zijn de voorlopige werknamen)

Donateur“Minimum”“Standaard”

Contributie en betaling
Contributie per kalenderjaar (aanmelding 1 jan-30 juni)€10 (minimaal)€80, per 2026
(2024: €50,-)(2025: €65,-)
€120, per 2026
(2024: €90,-)(2025: €105,-)
algemene bijdrage€45, per 2026
(2024: €30,-)(2025: €35,-)
€65, per 2026
(2024: €50,-)(2025: €55,-)
scholingsbijdrage€35, per 2026
(2024: €20,-)(2025: €30,-)
€55, per 2026
(2024: €40,-)(2025: €50,-)
Contributie (aanmelden vanaf 1 juli)€10 (minimaal)€60
(ag 25, sd 35)
€75
(ag 30 sd 45)
FactuurBij aanvangBij aanvang (op aanvraag in 2 termijnen)Bij aanvang (op aanvraag in 3 termijnen )

Toegang en rechten
Toegang tot forumneejaja
Bijwonen ALVjajaja
stemrechtneejaja
spreekrechtjajaja
Deelname commissiesKascommissieAlle commissies, alleen commissielidAlle commissies, ook voorzitter
Bestuursfunctieneeneeja

Scholing
Scholingsdagentegen betaling1 keer inbegrepen (6 scholingspunten)inbegrepen
Kosten (extra) scholingsdag€6 per scholingspunt te behalen€4 per scholingspunt te behalenn.v.t.
Productdagenn.v.t.inbegrepeninbegrepen

Bibliotheek VDC
Lenen boekentegen betalingtegen betalinginbegrepen
kosten per boek€5 per week€3 per weekinbegrepen
verzendkostenop eigen kostenop eigen kosteninbegrepen
lenen draagsysteemneetegen betalinginbegrepen
kosten per draagsysteemn.v.t.€3 per weekinbegrepen
verzendkostenn.v.t.op eigen kosteninbegrepen

Vermelding en PR
Vermelding op website VDCjajaja
gegevensals donateurnaam, plaats, telefoonnummer, websiteeigen pagina met naam, foto, plaats, telefoonnummer, website, e-mailadres, opleiding, bijscholing, talen, social media
Vermelden google mapsn.v.t.jaja
gegevensn.v.t.naam, plaats, telefoonnummernaam, plaats, telefoonnummer, website en e-mailadres, link naar eigen VDC pagina
Gebruik logo VDCdonateurs logoja, jaarlogoja, jaarlogo
Evenementen op agenda websitetegen betaling1 per maandinbegrepen
kosten (extra)€5 per evenement€3 per extra evenementinbegrepen
evenement op agenda social media(een keer per maand wordt de inhoud van de agenda op de website gedeeld)tegen betaling1 per maandinbegrepen
kosten (extra)€5 per evenement€3 per extra evenementinbegrepen
Ondersteuning op beurzenn.v.tinbegrepeninbegrepen

Scholingspunten
Hoeveel punten per jaar?n.v.t.6 punten waarvan minimaal een halve VDC dag bijwonen45 punten in 3 jaar, minimaal 6 punten per jaar, waarvan  een halve VDC dag bijwonen
Punten niet gehaald aan het einde van het jaar?n.v.t.stoppen of donateurGeen 6 punten gehaald, dan stoppen of donateur.Meer dan 6 punten, door naar het volgende jaar.Na 3 jaar geen 45 punten? overstappen naar basislid, stoppen of donateur. 

Het aantal scholingsdagen dat georganiseerd wordt, zal ruim voldoende zijn om elk jaar je punten te halen als je deze evenredig zou verdelen over de 3 jaar heen.  Verder kunnen op de gebruikelijke manieren punten worden gehaald in overleg met de accreditatiecommissie. 

Als je later in  het jaar lid wordt kan je “minimum” lid worden tot 1 januari en daarna standaard lid en gaat je 3 jaar termijn in. Of je wordt meteen “standaard” lid, maar dan heb je minder dan 3 jaar om je punten te halen, want het jaar waarin je lid wordt, telt ook mee.