Scholingsdag 23 Juni 2019

23 Juni was het weer een gezellig samenzijn op onze 2e scholingsdag van dit jaar.

We zijn de ochtend gestart met 2 stellingen: -Eindig ik een consult altijd met oefenen met het eigen kindje? -Neem ik mijn eigen kinderen mee naar een consult of regel ik opvang? Over deze stellingen hebben we in groepjes gediscussieerd, om zo meer inzicht te krijgen in hoe iedereen tegen bepaalde zaken aan kijkt. Daarna was het tijd voor actie.

In het 2de deel van de ochtend hebben we de pwcc behandeld en met elkaar geoefend. Herhaling van knopen is altijd leuk en leerzaam.

Na de middag kregen we een leerrijke workshop van Esther Warnaar. Esther is een ergotherapeute die ons alles over de balans tussen werk en privé kwam uitleggen. De workshop draaide om het in de lucht houden van meerdere ballen tegelijk en verschafte ons inzicht over hoe groot/zwaar de ballen zijn ten opzichte van elkaar, in relatie tot welke ballen ons energie geven of energie kosten. We merkten dat we vaak onszelf vergeten als iets waar aandacht aan besteed dient te worden en we hier dus allemaal aan moeten werken.

Kortom een leuke en leerzame dag, op naar de volgende scholingsdag op 14 september!